Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở : 
Tời điện hugo Pa lăng cáp điện hugo máy trộn tự hành lạc hồng Máy cắt sắt

Tời điện hugo

Pa lăng cáp điện hugo

máy trộn tự hành lạc hồng

Máy cắt sắt